Broken Hearts - Prolog

Napsali jste zajímavý příběh a chcete ho někomu ještě ukázat ? Tohle je potom sekce pro Vás !

Moderátor: Moderátoři

Uživatelský avatar
 
Příspěvky: 689
Registrován: červen 6, 2007, 7:26 pm
Bydliště: Liberecký kraj

Broken Hearts - Prolog

Příspěvek od Rebel » únor 3, 2011, 9:44 pm

Našel jsem na stary zaloze prolog k BH, možná to znáte. Je to 4 roky starý, pravopis nekontroluju.

Prologue -

Za dávných časů, kdy vladaři začali rozvíjet svá ubohá království byla ještě Země neposkrvněná krví a po světě panoval mír. V té době 4 vládci, 4 různých království ( Severní, Jižní, Západní a Východní ) již dávno zapomněli na staré proroctví a legendy, jenž se točili kolem jejich zemí. Každý z vladařů chtěl chtěl ostatním ukázat, jak vzkvétají jeho města a prosperuje jeho země a když těchto cílů každý dosáhl na nějakou dobu byl klid. Znudění vladaři začali blíž zkoumat památky, jenž jim zanechali jejich předkové, aniž by si uvědomovali jaký rozkvět nebo zhoubu tyto prastaré monumenty v podobě čtyř chrámů znamenají pro jejich království.

- 1. Pád Mel-Abahu -

Jako první pronikl do studených chodeb jednoho z těchto chrámů král Nastra. Tento panovník západního království názvem Mel-Abah neměl následovníka, ba ani ženu. Jeho sobecké chování mu pokazilo několikáte manželství i přes to, to byl v hloubi duše dobrý člověk. Znuděný panovník se hnal s jeho věrnými vojáky do hlubin chrámů, snad hnán myšlenkou, že by se tam mohl skrývat nějaký zapomenutý poklad. I stalo se, že Nastra našel poklad, jenž mu zanechali předkové... k jeho zděšení to byl však spící muž, jenž byl ponořen do věčného spánku prastarou a zapomenutou kletbou. Nastra, netušíc, že to není obyčejný člověk, narušil bariéru jenž ochraňovala spícího démona před vlivem času. Zesláblý démon rozpoznal toho, kdo narušil onu bariéru a zapřísáhl Nastrovi své služby. Nastra obdařen o démonického služebníka nedokázal kontrolovat svoje sobecké ambice a na jeho království dopadla doba temna, která po čase ušpinila města krví, plamenem, zápachem smrti a nekonečnou zkázou, kterou Nastra rozséval po své vlastní zemi.

Panování Nastry nesedlo do oka mnoha jeho podřízeným a hrst těch, kterým důvěřoval utvořila za jeho zády jednotku k jeho svržení. I stalo se, že v temných a úzkých chodbách jeho hradu si na něj počíhali. Ti, kteří měli vrazit dýku královi do zad se dříve, než tak učinili proměnili v popel. Na panovníka stále dohlížel jeho mystický služebník Valefor, který dokázal zamaskovat svoji přítomnost tak, že magií učinil své tělo neviditelným. Když démon ochránil panovníka před atentátníky, král téměř zbavený zdravého rozumu nechal zmasakrovat část své důstojnické gardy. Tato událost vyvolala v jeho vlastních řadách ohromnou rebélii, démon ochraňoval panovníka a nespočet vojáků, služebnictva a čeledínů umíral v jeho rukou. Velafor si nevšiml, že jeho boj je již zbytečný a snažil se ochránit panovníka, který již bezvládně ležel za ním. Když si démon všiml, poté co rozsápal další vojáky, toho že jeho pán již nedýchá, stejně jako jeho panovník, nedokázal udržet jeho hněv na uzdě a seslal na celé město i královský palác masivní ohnivou vlnu, která pohltila vše hořlavé i živé. Velafor, který se vznášel vysoko nad hořícím městem se omluvil Nastrovi, že jej neochránil a vydal se zpět ke chrámu, kde na sebe uvalil prastarou kletbu nekonečného spánku.

- 2. Ishbal -

V té době se doslechl vladař severního království Ishbalu Theodor, o ohromném požáru, jenž uchvátil západní pláně a rozkázal svým mužům, aby prozkoumali západ a pomohli všem, co přežili. Ishbalská armáda vyhledala na západě ty, jenž přežili a vladař jim poskytl domov vybudováním nové vesnice za horským průsmykem. Tato vesnice dostala název Xenotime. Theodorovy uši zaslechly zvěsti o démonovi, jenž ukončil existenci Mel-Abahu a vyslal znovu svůj oddíl na západ, tentokrát již za jiným účelem. Král Ishbalu se chtěl ujistit, že taková sila nepadne nikomu jinému do rukou. Jeho vojska prohledala celý chrám, ale nikde nenašla známku toho, o čem se povídalo v Xenotime a v Ishbalu. Theodor si oddechl, věříc, že nikdo nebude disponovat takovou silou.

V té době osadníci z východu začali na ostrovech jižně pod Ishbalem stavět nové město nesoucí název Korin, které padlo do oka Theodorovi. Rozhodl se proto pomoci s výstavbou města a získal tím práva na jeho správu. Ishbal byl v této době prohlášen za císařství a lidé k němu směřovali jak z východu tak z jihu. Tato situace nebyla příznivou pro jižní Arcadii, jenž přicházela o daně. Arcadii kraloval mladý král Goldar, který se snažil lid udržet co nejvíc pohromadě, ale i přesto davy směřovaly na sever, pryč z jeho země. Goldar označil hranice mezi Ishbalem a Arcadií a nechal střežit břehy svého království, aby jeho poddaní neopouštěli zemi. Ke střežení břehů bylo potřeba víc, než pár lodí a proto král nechal postavit pevnost, která dostala název podle města, které leželo nedaleko, Tsubata. To, že Arcadia brání svému lidu opouštět své území se nelíbilo Theodorovi, který z toho měl zisky. Rozhodl se proto vyjednávat s Goldarem, aby nechal lidem svobodnou vůli. Goldar odmítl Theodorovo pozvání a naopak ho přizval k sobě. Theodor přijal a se svoji flotilou vyrazil k Arcadii, kde se mělo uskutečnit jednání. Když se ishbalská flotila blížila k Arcadii, rozpoznal jeden z vojáků stavbu chrámu, jenž prokukovala skrze mlhu na druhé straně hor od Arcadie. Theodor opoměl jednání a zatímco jeho vojáci brázdili stavbu druhého chrámu, Goldar na něj čekal v trůním sále. Po dlouhém hledání našel panovník Ishbalu něco, v co přestával věřit. V tajné komnatě chrámu ležela mladá dívka. Stejně jako Nastra i Theodor nevědomky porušil bariéru, jenž ochraňovala spícího démona. Vyděšená a slabá dívka zapřísáhla svoje služby Theodorovi. Král Ishbalu nevěříc svým očím a uším, její nabídku přijal. Zapomněl na krále Arcadie a hnal zpět svoji flotilu ke svému hradu na sever i s novým služebníkem. Isabel bylo její jméno.

- 3. Fabulex -

V té době se na východě v království Fabulex vyskytl jiný problém. Po zemi se rozšířila epidemie, která zasáhla i královské město. Král Dyne vydal ze své hradní pokladnice tolik prostředků, kolik jen mohl, avšak epidemie, která vzešla z vody se nedala zastavit i přes všechna přísná opatření, které Dyne nakázal. Král, jenž nechtěl nechat svůj lid bez pomoci požádal o pomoc Arcadii, která však sama procházela finanční krizí a odmítla zapojit se do jeho problémů. Dyne proto požádal o pomoc Ishbal, ale Theodor zkoumajíc svoji novou služebnici, se odmítl rovněž zapojit do problémů Fabulexu. Kam až kronika sáhá, i na východě leží jeden ze čtyř prastarých chrámů. Král Dyne dlouho listoval zaprášeným archívem a pročítal svazky, aby se dozvěděl, jak epidemii zastavit. Bez úspěchu. Žádný ze svitků neukazoval jak zastavit zhoubu, která se šířila ulicemi měst a vesnic. V jednom zaprášeném svitku však dřímalo něco jiného, něco tak prastarého, že už to bylo všemi zapomenuto. Král vyhledal lokaaci podle vyčtených údajů a objevil starý chrám. Dlouho procházel křížem jeho studené a promočené chodby, až objevil to, co se vydal slepě najít. I jako králové Nastra a Theodor před ním i Dyne porušil bariéru, jenž chránila démona před vlivem času a on procitl. Démon rozpoznal v králi Fabulexu toho, kdo potřebuje jeho moc a zapřísáhl mu ji. Tear bylo jeho jméno, a tak byl probuzen třetí ze čtyř služebníků. Kudy prošel král se svým novým služebníkem, tam se epidemie zastavila a po nějaké době se život a ruch znovu obnovil.

- 4. Isabel -

Goldar nebyl nadšený z toho, že král Ishbalu své lodě obrátil před jeho prahem a tak se král dožadoval jasné odpovědi, Theodorovi už byl osud lidí ukradený, od doby co ho snad začarovala krása mladé démonní služebnice se přestával zajímat o svůj lid a trávil veškerý čas s ní. Pověry o démonem posedlém králi opustili jeho komnaty a šířili se světem, až se dostali i k jižním hranicím. Pozdě panovník Arcadie prohledával znovu ten samý chrám. Goldar požadoval vrácení Isabely do Arcadie pod právem vlastníctví, však to také bylo jeho území, kde stály základy chrámu. Vladař Ishbalu odmítl Goldarovi vstříc, snad jen blázen by se vzdával takové moci a krásy. Goldar, jehož země ekonomicky strádala, rozzuřen tím, jaké bohatství mu bylo odcizeno vyhlásil válečný stav. Arcadijská vojska se rychle mobilizovala a v Tsubatě probíhala strategická setkání. Theodor a ani nikdo z ishbalských důstojníků netušil, že město jižně od Ishbalu, Korin, je právě obsazováno arcadijskými vojsky. Tato událost, však nemohla dlouho zůstat bez povšimnutí a začla se na Theodorův rozkaz mobilizovat i ishbalská armáda. Obyčejní lidé se tak ocitli v nejistotě, nejen o své domovy, ale také o své blízké. Goldar požadoval jediný cíl, navrácení Isabel do Arcadie. Theodor však o něčem takovém ani nechtěl slyšet, rozhodl se, že chce-li Goldar Isabel, bude ji mít. Večer, kdy za jasné oblohy půdu osvicovaly hvězdy, tak bez varování udeřila první arcadijskou divizi smršť blesků, která však nepřicházela z oblohy, ale tvořila se přímo před zraky vyděšených vojáků. Prchající vojáci z první linie začali trhat morálku i zbylé armádě. Část mužů ignorovala hlas svého krále a prchala na jih k zakotveným lodím. Další část nechápavě svírala své meče, točíc se kolem svého panovníka. Goldarovi došlo, co se stalo a rozhodl se, že zvolí život svůj i jeho mužů před zkázou a rozkázal i zbytku, aby se stáhl zpět k břehům. Když arcadijská flotila opouštěla ishbalské břehy, vítr lehce zesílil a ve vzduchu se objevili obrysy ženy, jenž se vznášela nad zemí.

- Epilogue -

Po světě se po všech těch událostech začala šířit zpráva, že existuje čtvrtý chrám s posledním služebníkem, jenž spí a čeká na to, až bude probuzen a bude moci složit přísahu. Tyto pověry na sebe nedaly dlouho čekat a začaly se tvořit skupiny dobrodruhů, což později dalo za vznik i "Cechu Hrdinů", ale to je už jiný příběh. Kromě Goldara, který jako jediný neměl svého služebníka hledalo čtvrtý chrám i mnoho dalších lidí. Nikdo z nich však nebyl úspěšný a mnozí se vraceli vyčerpáni z cesty. Nakonec se i král Goldar vzdal pátrání, poté co jeho výprava zubožila ekonomiku Arcadie ještě víc. Roky plynuly a žádné ze tří království nevedlo svoji zemi do války. Theodor nebyl nakonec šťastný, neboť Isabel neopětovala jeho city a tak zemřel sám bez dědice. S jeho smrtí zmizela i jeho služebnice Isabel a vznikla pověra, že si ji císař vzal s sebou do hrobu. V tu dobu i stařím umíral panovník Fabulexu, jemuž manželka porodila zdravého syna jménem Kiske. Tear královi zapřísáhl své služby i jeho jedinému synovi, a tak Dyne umíral s úsměvem na tváři. Goldarovi táhlo na 40 a pořád myslel na to, jak by démonní služebník zvedl jeho zemi ekonomiku. Jeho výpravy do chrámu, ve kterém Theodor našel Isabel, však byly marné. Nikde po ni nebylo žádné stopy. Roky plynuly a lidé začali tyto události zapomínat. Král Kiske se oženil a jeho manželka mu dala dva syny Kamuie a Darshe. V Ishbalu po vládě Theodora panoval císař Eduard, kterému žena dala syna Elrica. Lidé za sto let zapomněli a ti, kteří ne, přetvořili událost s démony na pouhé pohádky k zastrašení dětí před spaním a pád království Mel-Abahu byl svržen na obyčejný požár. Lidé panují světu již dlouhá staletí a mnoho věcí zanikne, jiné naopak výjdou na povrch. Osud lidem vytvořil složitou cestu a je jen na nich jak naloží se svými městy a se svým světem.
((random(1)*2)-1)*(rrandom(1,x)) ;
((random(1)*2)-1) will give you -1 or 1
(rrandom(1,x))

Zpět na Vaše příběhy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků